Utredningar / Upphandlingar

Jag har arbetat med renovering av balkonger, broar, p-hus samt innergårdar. Även flertalet kulturbyggnader som slott och kyrkor. Det har också varit stora kontorsanpassningar åt ett flertal större privata fastighetsbolag.

Kalkylering och budgetarbete har hela tiden funnits med som en del av mitt arbete.

Jag kan alltså erbjuda hela bredden från utredningar av vilket behov som finns till att sedan upprätta förfrågningsunderlag med tillhörande bestämmelser som passar uppdraget.

Mina kunder är bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare samt fastighetsbolag av kommersiellt slag.