Byggledning

Genom att jag har arbetat som entreprenör under många år och drivit stora entreprenader själv, har jag en god insikt i alla de olika delarna som en byggentreprenad innebär.

Jag vet vilka kritiska skeden man kan hamna i, uppmärksammar om orimliga extrakostnader kommer fram och att det är realistiska tidsplaner som är satta.

Allt för att arbetet skall löpa så smidigt som möjligt för alla parter. Det krävs ett bra samspel mellan entreprenör och beställare. Men det behövs också en erfaren projektledare som kan bistå bägge sidorna i projekten