Besiktningar

Jag är av Sveriges Byggnadsingenjörers Riksförbund godkänd besiktningsman.
Jag utför alla typer av besiktningar inom bygg, samt åtar mig även uppdrag som huvudbesiktningsman.

Detta innebär att jag samordnar med el, rör, vent, styr mm som behövs för större entreprenader.

Jag utför även värderingsbesiktningar för att bedöma status på en fastighet, samt kunna upprätta en underhållsplan för det framtida behovet. En annan del av en värderingsbesiktning kan vara att bedöma vad som är kvar att utföra och prissätta den.

Detta kan förekomma då beställare och entreprenör har skilda åsikter om de kvarvarande åtgärderna och summan de är värda.